Välkommen till Kraftkällan

Denna öppna skapande verksamhet vänder sig till barn och vuxna, och sker utanför vården. Vi vänder oss till friska barn och vuxna, men även till barn och föräldrar i rehabiliteringssyfte genom skapande och samvaro med andra i liknande situation.

Vi informerar på denna sida om aktuella verksamheter. Vänligen kontakta föreningen Kulturhälsan i Stockholm för intresse av att delta i denna grupp. Det går även bra att höra av sig om intresse för att bilda nya grupper. Det är möjligt att föreningen kan söka medel för verksamheter inom olika områden.

 

Kraftkällan

” En väg att hitta ny kraft genom sorgen i skapande och samvaro ”

Genom kravlöst kreativt uttryck och möten med andra som delar liknande erfarenheter, är föreningens målsättning att bidra med stöd och kraft i en mycket utsatt situation för föräldrar som mist barn. Vi tackar Curo Riksföreningen för Cancersjuka för stödet till denna verksamhet.

 

 

Aktuellt Öppen verksamhet

Aktuellt Öppen verksamhet

Vi har i samarbete med Ekerö Kulturskola och Svenska kyrkan startat arbete för flyktingfamiljer på Sundsgården. Det har varit stor sammanslutning av de boende och vår förhoppning är att detta arbete skall få möjlighet att fortsätta och växa. 

Vi har i samarbete med Kultur i vården startat ett uppskattat arbete med på Kullens äldreboende. Deltagarna har varit mycket positiva, även personal och anhöriga.  Vår förhoppning är att detta arbete skall kunna utvecklas och växa.