Välkommen till Målarverkstan

Ett tillfälle att mötas och skapa efter egna förutsättningar för hela familjen. Målarverkstan är en plats för lekfullt och kravlöst skapande. En plats att bara få vara. Vi skapar utrymme för måleri i dagrummet, men kan även ge patienter möjlighet att delta i sina rum. Alla på avdelningen är välkomna att vara med. Varje pass varar i två timmar och det finns möjlighet att komma och gå efter behov. Välkommen att hitta ditt eget unika uttryck. Upptäck, undersök och experimentera med lust, lek och fantasi..

Det finns inga gränser när fantasin får bestämma. Det är naturligt för barn att leka, måla och rita under stressförhållanden.

Den aktiva handlingen i att skapa och konstruera är värdefull för att hantera känslor av hjälplöshet och brist på kontroll. Man kan sakna ord för sina känslor. Bildarbete kan hjälpa till att bearbeta erfarenheten, och bygga upp självkänslan. Det kan bli en lättnad att stärka självförtroendet och känslan av kontroll.  Det är viktigt att ge utrymme för glädjen och det friska kreativa inom sjukvården. Det är viktigt att ge rum för glädjen och det friska i barnen. Målarverkstan är en kravlös tillåtande plats för fantasi och verklighet och man behöver inte vara duktig på att måla!  Även en krumelur kan vara uttryck för någonting viktigt..

Många barn har genom skapandet och samvaron fått kontakt med det friska inom dem, vilket gett dem möjlighet att samla nya krafter.Det är även ett tillfälle att få nya kontakter på avdelningen och en möjlighet att bygga positiva minnesbilder till kommande besök.

Vi har flera gånger fått höra att Målarverkstan "räddat" deras dag på sjukhuset.