Bidragsgivare

Curo Riksföreningen För Cancersjuka

Curo är en medlemsstyrd ideell förening med uppgift att verka för en bättre livssituation för cancerdrabbade och anhöriga. Föreningen har mer än 26.000 medlemmar. Med er hjälp har vi kunnat fortsätta göra skillnad. Vi har inga ambitioner att bli störst men vi ska vara bäst.

Läs mer

Galleri S:t Erik

Galleri S:t Erik är en väletablerad konst- & rambutik som har funnits i Vasastan i över 40 år. Här får du hjälp med inramningar av alla slag, uppspänningar på kilram av olje- & akrylmålningar, passepartoutinramningar, lådinramningar av objekt och broderiuppspänningar.

Läs mer

Kulturnämnden

Kultur och konst i vården
Andra viktiga delar av landstingets kulturverksamhet är Kultur i vården samt konstnärlig utsmyckning av landstingets lokaler. I förvaltningen ingår även de verksamheter som landstinget driver i egen regi: Kultur i Vården, länshemslöjdskonsulenterna, Film Stockholm (resurscentret för film och rörlig bild) samt konstenheten som ansvarar för konstnärlig utsmyckning av landstingets lokaler.

Läs mer

Akademiska sjukhusets barnfond

Akademiska sjukhusets barnfond gör att du kan bidra till att sjuka barn får leka mer. På rätt sätt. I rätt miljö. Lek frigör ilska, rädsla och glädje. Lek fyller på energiförrådet och stärker muskler. Men framförallt hjälper leken barn att bearbeta det onda och att hitta ljuset i tillvaron.

läs mer