Skapande verksamhet på Ronald Mc Donald Hus i Huddinge startades