Målarverkstans skapande verksamhet på Astrid Lindgrens barnsjukhus startades