Skaparverkstans verksamhet inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) startades.