Målarverkstans skapande verksamhet på Lilla Erstagårdens barnhospice startades.