Kulturhälsan

Föreningen byter från sitt tidigare namn Lek & Måla Verkstan till Kulturhälsan i Stockholm, och utvecklar verksamheten till att innefatta även friskvård i form av aktiviteter för fysisk hälsa och välmående.