Målarverstan

Målarverkstan börjar arbete på Kullens äldreboende.