Målarverstan

Målarverkstan börjar arbete med flyktingfamiljer på Sundsgårdens flyktingboende.