Målarverstan

Målarverkstan börjar arbete på Ekebyhovskyrkan för nyanlända familjer i samarbete med verksamheten ”Växa tillsammans”.

Målarverstan

Målarverkstan börjar arbete med flyktingfamiljer på Sundsgårdens flyktingboende.

Målarverstan

Målarverkstan börjar arbete på Kullens äldreboende.

Kulturhälsan

Föreningen byter från sitt tidigare namn Lek & Måla Verkstan till Kulturhälsan i Stockholm, och utvecklar verksamheten till att innefatta även friskvård i form av aktiviteter för fysisk hälsa och välmående.