Aktuellt

Forskning inom hälsa

Forskning inom hälsa har visat att det mentala tillståndet är en stark faktor som kan avgöra hur väl en patient svarar på en behandling. Genom att fylla tillvaron med positiv kraft genom skapande och lust, är vår målsättning att även skapa bättre förutsättningar för ett tillfrisknande,

Aktuellt Öppen verksamhet

Vi har i samarbete med Ekerö Kulturskola och Svenska kyrkan startat arbete för flyktingfamiljer på Sundsgården. Det har varit stor sammanslutning av de boende och vår förhoppning är att detta arbete skall få möjlighet att fortsätta och växa. 

Vi har i samarbete med Kultur i vården startat ett uppskattat arbete med på Kullens äldreboende. Deltagarna har varit mycket positiva, även personal och anhöriga.  Vår förhoppning är att detta arbete skall kunna utvecklas och växa. 

 

Vi mår bra av att skapa

Personer som sysslar med konst och hantverk känner sig gladare, lugnare och mer energiska dagen efter de har skapat något. Det visar en ny studie från Nya Zeeland, i vilken 658 deltagare skrev dagbok under 13 dagar. 

Läs mer