Aktuellt

Kära ni som velat delta på Zoom mötet med Lou Rossling, 5 maj

Det blev tyvärr ett tekniskt fel med Zoomlänken, och vi beklagar verkligen detta!

Vi provade att mötas via Zoom tidigare under dagen och allt fungerade mycket väl. Lou hade så gärna velat möta er alla och kommer att återkomma, då vi med säkerhet inte får tekniska hinder. Men Lou vill verkligen att ni alla skall känna er sedda, och erbjöd sig dela sitt nummer om det var någon av er som vill prata. Återkom om det till denna mail i så fall.

Vi kommer att ha ett nytt möte framöver. Då kommer vi att be deltagare O.S.A. och länk kommer att skickas samma dag.

Det var mycket tråkigt att vi inte kunde få tekniken att fungera. Men  trots detta hoppas vi att vi med hjälp av tekniken ändå skall kunna skapa ett nytt rum för gemenskap, ny kraft och känsla av medmänsklighet. Förhoppningsvis kan vi även nå ut till tonåringarna och bjuda in till möte med Aron Andersson framöver.

Nu kan du följa oss på instagram

Följ oss gärna på Instagram

Forskning inom hälsa

Forskning inom hälsa har visat att det mentala tillståndet är en stark faktor som kan avgöra hur väl en patient svarar på en behandling. Genom att fylla tillvaron med positiv kraft genom skapande och lust, är vår målsättning att även skapa bättre förutsättningar för ett tillfrisknande,

Vi mår bra av att skapa

Personer som sysslar med konst och hantverk känner sig gladare, lugnare och mer energiska dagen efter de har skapat något. Det visar en ny studie från Nya Zeeland, i vilken 658 deltagare skrev dagbok under 13 dagar. 

Läs mer